Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015-2016 από την MSD Ελλάδας, βάσει προτύπων GRI G4

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015-2016 από την MSD Ελλάδας, βάσει προτύπων GRI G4

Την πολύπλευρη παρουσία της στην αγορά, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στους εργαζόμενους αναδεικνύει ο πρώτος απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας της MSD Ελλάδας. Πρόκειται για μία συστηματική περιγραφή και αποτύπωση των σημαντικότερων πρωτοβουλιών της εταιρείας, η οποία λειτουργεί στη χώρα μας από τον Ιούνιο του 2010.

«Είναι τιμή μου να υπογράφω την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την MSD», σημειώνει η Agata Jakoncic, Διευθύνουσα Σύμβουλος της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας. Η MSD αντιλαμβάνεται ότι η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην αειφόρο ανάπτυξη είναι πιο σημαντική από ποτέ και η ανάπτυξη της εταιρείας οφείλει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, συνεχίζει η ίδια.

Σύμφωνα με την έκθεση, στον τομέα «Κοινωνία», η MSD Ελλάδας υλοποιεί προγράμματα που αντανακλούν το όραμα για ανάληψη πρωτοβουλιών που βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων στην Ελλάδα και στηρίζονται στις αξίες της Εκπαίδευσης, Καινοτομίας, Συνεισφοράς και Φροντίδας. Στόχος των προγραμμάτων είναι να στηριχθεί η καινοτομία και η παραγωγικότητα, να βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες Υγείας και καινοτόμα φάρμακα, να ενισχυθούν οι γνώσεις τους σε θέματα πρόληψης σημαντικών νοσημάτων και να υπάρξει παρέμβαση στη διαμόρφωση πολιτικής Υγείας.

Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνεται και η δράση «Μητέρα και Παιδί», η οποία εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία “MSD for Mothers” και αποτελεί την παγκόσμια δέσμευση της MSD για βελτίωση της πρόσβασης εγκύων, μητέρων και βρεφών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, αλλά και για την προστασία της ζωής τους. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου.

Αλλά και στον τομέα «Περιβάλλον» η MSD ακολουθεί τις διαδικασίες και τις πολιτικές που έχουν τεθεί από την Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA. Η μητρική εταιρεία έχει δημιουργήσει περιβαλλοντικούς στόχους, πλήρως ευθυγραμμισμένους με τις δραστηριότητές της και επικεντρώνονται στις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις: Η MSD Ελλάδας προωθεί την ψηφιακή επικοινωνία ως αντισταθμιστικό μέτρο για τον περιορισμό της χρήσης του χαρτιού και βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης των οχημάτων της με νέα, χαμηλότερων εκπομπων αερίων του θερμοκηπίου.

Επιπλέον, ως μια μεγάλη ανταγωνιστική εταιρεία, η MSD Ελλάδας δίνει μεγάλη σημασία και στον τομέα «Αγορά», επιδεικνύοντας σημαντική ευαισθησία και υπευθυνότητα.

Παράλληλα, η MSD Ελλάδας συνεργάζεται με άλλους φορείς που μοιράζονται τη δέσμευσή της και οι οποίοι έχουν τη δική τους μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία. Συμμετέχει στον διάλογο για βελτίωση της Δημόσιας Υγείας, με συγκεκριμένες θέσεις Πολιτικής Υγείας που εστιάζουν στην καινοτομία και σε νέες εθνικές προτεραιότητες, αναδεικνύοντας την υιοθέτηση ενός συστήματος Υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, με στόχο να συντελεστεί η ποιοτική αλλαγή στο Σύστημα Υγείας της Ελλάδας.

Επίσης, λειτουργεί την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.msdpharmacy.gr για τους επαγγελματίες Υγείας του φαρμακείου, δεσμεύεται για την ποιότητα των προϊόντων της και απαιτεί αντίστοιχα πρότυπα από τους προμηθευτές της, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών.

Όλα τα παραπάνω, σχεδιάζονται και υλοποιούνται χάρη στη σημαντικότερη παράμετρο: τους εργαζόμενους της MSD Ελλάδας. Γι’ αυτό και η MSD δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της, παρέχοντας πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό που αφορά σε δεξιότητες διαχείρισης, ηγεσίας, καινοτομίας, digital marketing και άλλων επιχειρησιακών ενοτήτων. Παρέχει, επίσης, πλήθος ειδικών παροχών που αποσκοπούν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής των υπαλλήλων.

Η κουλτούρα του εθελοντισμού και της προσφοράς είναι έντονη στην ομάδα των εργαζομένων της MSD. Το αποδεικνύουν κάθε χρόνο, όλο και πιο δυναμικά, με τις ιδέες και τη συμμετοχή στις ποικίλες δράσεις εθελοντισμού, οι οποίες είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τους κεντρικούς πυλώνες αξιών της Καινοτομίας – Εκπαίδευσης – Συνεισφοράς – Φροντίδας, στους οποίους εστιάζει η εταιρεία.

Περισσότερα στοιχεία στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.msd.gr

Βράβευση

Το προοδευτικό αυτό πλαίσιο λειτουργίας είναι σύμφωνο με τα πρότυπα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “CRI G4”, ενώ η έκδοση του πρώτου απολογισμού Κοινωνικής Ευθύνης συνέβαλε στη φετινή βράβευση της MSD Ελλάδας με το βραβείο “Silver CRI (Corporate Responsibility Index)” για 2η συνεχόμενη χρονιά, έπειτα από την αξιολόγηση 100 παραμέτρων, σε τομείς όπως η κοινωνία, το περιβάλλον, η αγορά και ο χώρος εργασίας.

Check Also

Πώς μπορούν να προφυλαχθούν οι εργαζόμενοι από τον COVID-19 επιστρέφοντας στη δουλειά

Στις 26 Μαΐου δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine από τον Marc …